Om KREO

KREO är ett forskningsbaserat konsult- och utbildningsföretag som arbetar både i Sverige och internationellt.

Affärsidén är att erbjuda processer, verktyg och kunskap för att stimulera innovation, entreprenörskap och kreativitet.

KREOs vision är att se fler människor växa med sina idéer i Sverige och i världen.

KREO startade år 2000 efter att två studenter på Innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola utvecklat grunden till det som i dag är KREOs processmodell. Den ena studenten, Annika Löfgren, valde att starta KREO direkt efter utbildningen.

We love, we create, we inspire är KREOs värdegrund.